Medium cem karaca mutlaka yavrum kavga

Bu plakta sizlere alışılagelmiş vurgulama biçimlerinden soyutlanmış bir tür solo saz mantığı ile çalınan davul ve birlikte temel ezgiyi sürükleyen bir bas icrası gerçekleştirdik.
...Kavga'nın sözlerini yazarken Arhavili İsmail'den etkilendiğimi kıvançla belirtirim.
Cem


ekleyen: deniz