Medium erkin koray anma arkadas anadoluda sevdim
ekleyen: ymuse