Medium esmeray yayinlanmaz

HÜKÜM:

Gereği düşünüldü. Sanık, 1949 İstanbul doğumlu, Nusret kızı, Fermet'ten doğma ESMERAY DİRİKER'in, okuduğu parçalardaki "Çoksesliliğin yetersizliği", "Üslup çelişkileri" ve tümünün "YOZ MÜZİK" oluşları sebebiyle ve de halkın kulağını bozduğu anlaşıldığından, radyo ve televizyonda neşrinin yasaklanmasına, böylece halkla temastan men edilmesine ekseriyetle karar verildi. 5.11.1975.

Hakimler: TRT Müzik dairesi ve Denetim Kurulu.

Karara bir diyeceği olup olmadığı sorulmadı. Suçlu, kendi isteğiyle ve zapta geçirilmek üzere şunları söyledi:

"Sizin halk adına böyle bir karar vermeye yetkiniz yoktur. Bu hak, yalnızca halka aittir. Onlar beni ve eserlerimi sevmeye devam ettikçe, ben de onlar için çalışmaya devam edeceğim."


ekleyen: kakkoyun • katkıda bulunanlar ymuse