Medium hazal selcuk gece

"GECE" üzerine

GECE 2011 yılı baharında kendi kendini doğurdu. Hollanda’da yaşayan besteci Selim Doğru ile tanışır tanışmaz Amsterdam İstanbul arası internet üzerinden yaptığımız görüşmeler sonucu ortaya çıkan şarkılar önce konser, bir sene sonra da albüm oldular. Selim Doğru müziğin değişik alanlarında eserler veren bir besteci. Onunla hem şarkı formu hem teatral müzik alanında uyumumuzu, aynı şehirde aynı zaman dilimlerinde büyümemize , yapmak istediklerimizi yapabilmek için tutkuyla mücadele etmemize ve ikimizin de alışılmamış olana duyduğumuz ilgiye bağladık. Onun yazdığı müziği kendi müziğim olarak hissetmem bana yorumcu olarak yepyeni bir kapı açtı. Kelimenin tam anlamıyla ikimizin elbirliğiyle GECE ortaya çıktı.

Bu GECE’de günün belli saatinde çöken karanlık değil insanın içinde karanlıkta kalan yerlerden kesitler var. Karanlığın verdiği saklanma hissiyle kendini açığa çıkarabilen duygu ve düşüncelerden parçalar yaşamı anlamlandırma çabasının bir yansıması.

Uzaklığın, parçalanmaların, sevincin, hayal kırıklıklarının, umudun, yaş almanın, coşkunun, karasızlığın, tekrar tekrar aynı hallere girip çıkmanın, ağır durumları atlatmanın, teslim olmanın ve tüm bunların yanında hayatın geçiciliğinin hazmedilmesi yolunda bir yol arkadaşı olabilir belki GECE. Aynı zamanda tüm bu geçiciliğin içinde var olan sonsuzluğun ve bilinmezliğin sade bir göz kırpması.

Dışarıda yaşanan yok edici karanlığın bireylerin içinde karanlıkta kalan duygu ve düşüncelerin bir yansıması olduğuna inanıyorum. Öncelikle her bireyin kendi içinde karanlıkta kalanı tek başına dürüst ve yargısız hissedebilmesi özlediğimiz toplumsal değişimin en büyük adımlarından biri olacaktır. Gecelerin içinden nefretle ve şiddetle değil , bilinçle yeniden doğmak, sonsuz aydınlıklar için.

Hazal Selçuk 17.09.2012, Amos

----------

About “GECE”

GECE ( Night) gave birth to itself in spring ; April 2011. Right after meeting Selim Doğru, the composer of all the songs of this album who lives in Netherlands, we started collaborating via internet. We had no goal except enjoying this exciting internet process between Amsterdam and Istanbul. Selim Doğru writes many types of music varying from classical to theater to electronic. We have grown up in the same city around the same time and went through similiar educational challenges and have immense curiosity for the unusual. We think that is why we felt comfortable collaborating as soon as we met eachother. Feeling his music as mine opened a new door for me as an interpreter.

GECE refers to aspects of internal darkness .The retreat into the darkness brings out hidden sensations, emotions and thoughts, all to give meaning to the journey of living. I truly hope that GECE would be an inspiring companion towards digesting life’s experiences creatively.

I believe that the terrifying destructions we have been going through in the world are reflections of the dark places burried in each of us. So we need to feel our personal Night. Each person feeling her/his darkness intimately and safely will eventually give birth to light that we long for globally. Being reborn one person after another through the night ; not with hatred and violence but with consciousness towards a time of eternal light.

Hazal Selçuk 17.09.2012, Amos


ekleyen: ymuse