Medium e727041c59b68c44e7520c151b0368052d3d5e09

Çimen Sesleri, çünkü Çimen Türküleri'ydi önceki... O, sözlüydü, türkülerimdi...
Bu, sözsüz seslerim.

Seni Urfa'ya dikseler
Yağmurlar mesken edinirdi
Ne mutlu olurdu Urfa

Anneme


ekleyen: deniz