Medium kusura%2bbakma%2b%2byaanmam%2byllar%2b333111
ekleyen: ymuse