Medium yine%2bsensiz
ekleyen: eph • katkıda bulunanlar ymuse