Hasan%2besen
Kaynak: last.fm
1958 yılında Sivas’ta doğdu müzie ortaokul yıllarında başladı. Daha sonra Sivas Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’na girdi. Burada Kirkor ELMASDA_ ve Doğan TOKGÖZ’den ilk mûsıkî bilgilerini aldı. 1978 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’na girerek klâsik kemençe öğrenimi gördü. Burada başta İhsan ÖZGEN olmak üzere, Haydar SANAL, Bekir Sıtkı SEZGİN, Alâeddin YAVASÇA, İnci ÇAYIRLI, Nejdet VAROL, Cahit ATASOY, Hurşit UNGAY hocalardan dersler aldı. 1981 yılında TRT’nin açmış olduğu sınavı kazanarak Kemençe Sanatçısı olarak İstanbul Radyosu’na girdi. 1983 yılında konservatuarı bitirdi bu arada uzun seneler birlikte çalışma imkânı bulduğu Necdet YASAR ve Erol DERAN’dan çok yararlandı. Devamı