Metin & Kemal Kahraman komeke musikê ya ji Kurdistana bakûr ye. Di sala 1990 an de li bajarê Istenbolê hate sazkirin. Endamên komê Metîn û Kemal brane. Ew navçeya dersîmê Pülümürê ji ber xwandinê hatin Istenbolê. Ew musîka Kurdî bi avayekî modern şirove kirin. Terzeke nû hervesa teybet avakirin. Endamê komê Metin Kahraman bi alikariya hinek hewalênxwo Koma Grup Yorum sazkribû. Kemal Kahramanji heman demêde alikari krîbû lê belê ne endamê komê bu.


Ma ke dest estime ra mesela zon u zagoné xo, rınd zaneme ke ma verde ne reça ne ki welağa. Her çi hona sır u qımeta xode mor kerdae, té-mınıtae, vınıtae´ wo. Gere ke ma laé miya xo, eve xo bı-bırnime, ra u çığıré xo, eve xo ra-kerime; reç u welağe xo, eve xo areze u eskera bı-kerime. Ge raşt- ge ğelet, ge rınd u ge xırav çiye keme, rey ke rae kume mesela niya. Hama çhutır ke ma nara raveri ki „qal“ kerd vi ra, ma hona xo-xode mucilime ke na rae, na zon u zagoni emeg daene re qimeta xo esta-ya çina?… .Hona inam né-keme ke, na rae ra şiyene luzuma xo esta ya çina? Ma hona né-sikime ke na rae ra té-léwede şerime, phoşt jüvin dime, jüvin u emegé jüvini say kerdene ra piya bı-gurime, bı-xebetime.

Ma ke herjühet ra; heté grameri ra, heté etimoloji ra , heté mana u felsefe ra zoné xo fam kerd; kerd eskera, ma ke herjühet ra, raa itiqaté xo, adet u toreyé xo, reç u welağé xo kılmek ra hemu kamiya xo fam kerd; ard meydan, u waxt hona vineme her çi sene ca u hurend keno-pır; parçe parçe mané u qımeta xo çhıke, eke amey té-lewe se beno, sene Xan u Bina vejino, piya çhı mane ane meydan…

Mordem né-şikino ni parçey jüvin ra cia bi-vino; ce-kero; hama né-şikino ninu pérune zu raede fam kero; bı-muso ya bı-musno ki; Ma ke nia qewul kerd vineme ke, vajime heté zoni ra her qesa zu parçe wa, her parçé ki zu persa néwiya.

Hora na raede tekuzu cüavu daene né, raveri ye her zu cuave ke „persa“ xo esta, persané xo raşt u mıqayim guretene ki zaf qimeta xo esta. Bone persu ki parçe-parçe ce-kerdene sero nijino péser.

Hora zoné made „Pers kerdene“ mana xo „Parçe kerdene“ ra cena; ya ki ni hurdemena zu manede yene té-lewe. „Perç biaene“ ki parçe biyena, yane ma ke qayte zoné xo kerd xona zaf kelimey vineme ke zu kok ra yene, vajime dewresi ki parsé xo dane are.

Isan na dina-alemi eve persé xo parçe-parçe ferq keno zaneno, eve zanıtena xo ki naméy nano pa, zoné xo saneno pé….Cokra pers kerime, persu dıma şerime game be game zoné xo, zagoné xo, tey u té-vaté xo, hete ra ke jüvin ra ce-keme parçe be parçe ce-vejime, bı-muşime; hete ra ki reyna bi-arime péser, bı-nijnime. Persu ra me-terşime, belka na herbe peen ra ma destde persu ra qeyr qe thawa né-mendo, persi tek qezenc u kara mae, „ma kamime, kotra yeme- some koti?“. Perso ke rey amo ra zoni, vane leté cuavé xo teyo, persi raé ma kene ra, ma bene nejdiya haq u haqiqat, roşt u raştiye.


Peki ma ke ma u piyé xode, pir u pirikané xode qesey-kerd; çhi pers kerime; çhınay sero qesey bı-kerime; beno ke, ma ke qesey kerd, gegane qesé ma qedine, endi ne mara ne ki inu ra veng vejino; a waxt qalé çhınay bı-kerime; eve na mesela na nuste xo ki bı-qedenime.

Čhutir ke ma nusté xuyé binude qal ard ra, ewro kamilé mae ke 70-80 seride re kam beno bı-vo, çhınay sero qesey-keno bı-kero, serva zoné deyi, serva şahidena dey gere ke ma deyde/daede qesey bı-kerime; hire-çhar saaté xo bı-dime vengé inu, qesey-kerdena inu qayıd kerime. Weşiya xo ser qesey bı-kere; kame, koti ame dina, key zewejiye, ninu ser qesey bı-kere; gere ke ma qesey kerdena inu qayıd kerime.

Heté persu ra ki ma ke hemu-kamiya zu qom u milet sero guriyayme gere ke her-het ra pers kerime….itiqaté inu, ibadeta inu, kay u muculé inu; takvima inu… . Hatta itade takvim sero qesey-kerdene tenena muhimo…. Čhım ke her çi waxté xo esto, her çi worté dewré zu sere´de yeno-sono…. Nıka qesa xo zaf derg me-kerime; persé ke ma kerdo hazır inu vajime.

●Namé rozu çhıke?

-kamji roze se-kene?

Je nine kamji roji sene mané xo esta?

●Namé asmu çhıke?

-Gağan çıko; Khal-Gağan çıko? Na asmede se-kene; Gağan key yeno?

-Xızır u Xeylaşi çıke? Kamji asma; na asme de se kene,,

-Xızır kamo? Xızır sero beyiti, gulbangi zanene? Čhutır düay kene? Čha rozé cene, çhand roji cene, eke ferqé xo este cuamerd u hermeti se kene; xort u çeneke azevi se-kene? Domani se kene?

Cem çhıko, cemé qal-xeru çhıko, cematé heqiye çhıko, kami ra mendo, ewliyay çıke, kewraene çıka, mısayıveni çhıko? Qurvan çhıko, sunet çıko kami ra mende?

-Hawtomal key yeno? Na asme de se kene?

-“Qera Čharseme” çhıko? Key yeno; se kene?

-“Hawtomalo Qız” çhıko? Key yeno; se kene?

-“Newé Marti” ya ki “Newé Rozé Marti” çhıka; key yeno,se kene?

-“Hawtomalo Pil” çhıko; key yeno, se kene?

-Asma Mezelu çhıka; key yeno; se kene?

-Xéré merdu çhıko; kami ra mendo; çhutır dane?

-Čha çewres vezene; se kene; zovina çhı esto?

●Düay, Gulbangi, beyite ke zanene; zoné ma, kırdaşki ya ki Tırki?

-Mıneta sodiri çhıko?

-Mıhemed, Oli, Ana Fadima kame?

-Čewres Asparé Qal-Xéru çhıko? Tij de çhı elaqa xo esta,,

u Khal Mem u Khal Ferati kame ?

●Jiar u diyaré ke dörmeyde re; kamjiye; heket u mesela xo çhıka?

●Eve xo cem u camaté haqiye diye; se kerde? Kamji zon ra, çhutır venga Haq dane?

●Hete tarix ra 38 sero çhı zanene; eve xo se kerde, koti biye, chi diye, chi hesne? Süar u hewaé cuamerdiye ke zanene?

-Če inu koti ra amo; kame, kamji aşiré rae, tarixé aşira xo ya ki asire binu zanene?

-Hermeni kame; Kırdaşi kame; Kırmanci kame, Zazay kame? Dımıli kame? Cirané ma kam bi, çhutır bi?

-„Waxté Kırmanciye“ çhıka; key biyo?

-Kela Désim, Gola Désim ke va se vane? Čha hen vane? Désim ke va qalé koti kene?

●Heté adet u tore ra; veyvu çhutır biyene; çhand roj bi; se kerdene?

-Kay u qeydé çhutır bi?

–Čha sae erzene saré veyvıke? Saé çhıka?

-Ceni çhı guretene pa; Cuamerdi çhutır guretene pa?

-Čhı potene; werdişé hewl u rındé xo çhı bi; çhutır kerdene hazır?

-Kamji vas u tar u sungi, sebze u meyva evé xo ramıtene; kamjiye kou ra ya ki yabani ra dene are; name taro-turé werdene çhık bi; çhutır potene?

-Sanıké ke, maniye ke, lawık u şüaré ke zanene, çhıke? Eke thomur, bulure, kemane, mey, ney u zurney, dawule cınene inu qayıd kerdene ki zaf muhimo…. Hewa kayi ya ki hewa gırani, çhı zanene ey bı-cıne.

-Kaé domani çhık bi; klamé kay este-çine?

-Čha çewrese domanu vezene; eke şüti çhutır düay kerdene; doman ke dıdani vet çha dani pozene? Genım çhıko?

Hata reyna weşiyede bı-mane.

Kemal Kahramanhttp://www.mkkahraman.org/zazaki.asp?id=3

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

iki kardeşin beraber oluşturdukları leziz çalışmalara imza atan değişik kültürlerin seslerini bize duyuran müzik grubu .metin-kemal kardeşler dersim’de, dünyaya geldiler. çocukluk yıllarını erzincan’da ve tunceli’de geçirmeleri onlara iki ayrı kültüre de tanıklık etme imkanı sağladı. bu yörelerde konuşulan türkçe’yi de, zazaca’yı da kendi dilleri saydılar. kemal kahraman 1983 yılında istanbul üniversitesi, türk dili ve edebiyatı bölümüne, 1984 yılında da bu okulu bırakarak ankara’da odtü felsefe bölümüne devam etti. metin kahraman ise 1984 yılında marmara üniversitesi, basın yayın yüksek okulu, radyo televizyon bölümüne girdi. ikisi de müzik yaşamlarına üniversite yıllarında başladılar. metin kahraman, 1985 yılında üniversitedeki birkaç arkadaşıyla grup yorum ‘u kurdu.

1993’te iki yıllık çalışmalarının ürünü olan deniz koydum adını adlı ilk albümlerini yaptılar. 1995 yılında kayıtlarını berlin ve türkiye’de gerçekleştirdikleri ikinci albümleri renklerde yaşamak ortaya çıktı. 1990 yılından itibaren dersim yöresinde derleme çalışmaları yaptılar. bölgenin tarihi ve sözlü edebiyatı, inançları, günlük yaşamı, adetleri, müziği gibi çeşitli konuları içeren bu çalışmaların ilk ürünü de zazaca, türkçe ve kurmanci olmak üzere, o yörede konuşulan dillerde yaşlıların kendilerinin çalıp söyledikleri türkülerden oluşan belgesel bir çalışma niteliğindeki «yaşlılar dersim türküleri söylüyor» albümü olmuştur. 1999 yılında, kayıtlarını berlin’de gerçekleştirdikleri albümleri ferfecir ile yeniden dinleyicileriyle buluşan ikili, 1997’den beri birlikte çalıştıkları serdar keskin ve 1995’te berlin’de tanıştıkları dorethea marien’i en önemli müzik ve yol arkadaşları olarak görüyorlar. metin ve kemal kahraman’ın son albümleri sürela ise temmuz 2000 itibarıyla yayınlanmaya başlandı.

kahraman kardeşler son albümleri meymanı 2002’nin sonlarında yayınladılar. ikili oluşturdukları müzikal eksenlerinden hiç vazgeçmeden gitgide ‘world music’e daha da yakınlaştılar. bu albümde ortadoğu’nun makamsal soundunu, akdeniz’in lirik melodilerini ve ezilen siyahların müziği rap’i birarada bulmak mümkün.

metin-kemal kahraman uzun süredir üzerinde çalıştıkları “dersim duaları, beyitleri, semahları” adlı albümlerini yakında piyasa sürmeye hazırlanıyor.yine derlemeci olarak ön plana çıkan kahraman kardeşler bu albümde beyitleren esinlenerek bestelerini de albüme katmayı düşünüyorlar derlemeci kimliklerinin yine ön planda olacağı albümde kahraman kardeşler bu kez sadece düzenlemeci olarak kalmıyor, beyitlerden esinlenerek yazıp besteledikleri bir parçayı da albüme katıyorlar.

Kaynak: Last.fm

Bu sayfada bulunan metinlerin kaynağı sonunda belirtilmiştir. İçeriklerin hatalı ya da uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizi bilgilendirin.