Notlar

"Gece sakiniyiz hayatın uğultusunu dindirmek için...
kendimiz olabilmek, biraz kendimize kalabilmek için."